вход Вход РегистрацияЛабораторні роботи з предмету “Автоматизація бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності “Облік і аудит” є важливою частиною практичного курсу навчання, яка дозволяє застосувати теоретичні знання у практичних діях з використанням сучасної обчислювальної техніки.

Метою виконання лабораторних робіт є придбання студентами навичок практичного застосування спеціалізованого програмного забезпечення у галузі бухгалтерсько-економічної діяльності, а саме програмного забезпечення 1С:Підприємство.

Лабораторні роботи виконуються з метою:

· закріплення та поглиблення знань, що були отримані студентами при вивченні предметів: “Бухгалтерський облік”, "Економіка та планування діяльності підприємства", "Статистика", "Фінанси підприємства" та іншими.

· придбання практичних навичок у застосуванні програми 1С: Підприємство.

У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні знати:

· класифікацію існуючого спеціалізованого програмного забезпечення у галузі бухгалтерсько-економічної діяльності;

· задачі, структуру і функції автоматизованих робочих місць (АРМ);

· методику та технологію використання спеціалізованого програмного забезпечення.

студенти повинні вміти:

· працювати з довідниками автоматизованих робочих місць;

· вводити оперативну інформацію результатів господарської діяльності;

· створювати шаблони типових операцій;

· отримувати форми бухгалтерсько-економічної звітності;

· використовувати сервісні можливості програмного забезпечення.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру