вход Вход РегистрацияТема: Облік операцій з грошовими коштами на розрахунковому рахунку.

Мета роботи – навчитися документально оформлювати в програмі 1С:Підприємство операції, пов’язані з рухом грошових коштів на розрахунковому рахунку. Навчитися формувати банківську виписку різними засобами. Формувати необхідні звіти: журнал-ордер, головну книгу та інші.

Теоретична частина

Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку в програмі 1С:Підприємство ведеться на рахунку 31 "Рахунки в банках", який призначений для обліку наявності і руху коштів, що знаходяться на рахунках у банку і можуть бути використані для поточних операцій.

Для збереження коштів і здійснення усіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій юридичним особам - банки відкривають рахунки. На розрахунковому рахунку акумулюються вільні грошові кошти організації: виторг за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги, авансові платежі, касовий виторг.

З розрахункового рахунка банк видає готівку на виплату заробітної плати, оплачує рахунки постачальників організації, здійснює платежі в бюджет, у Пенсійний фонд, у Фонд соціального страхування й інші організації.

Прийом і видачу грошей, а також безготівкові перерахування банк робить по розрахунково-грошових документах у встановленій формі. Робота з банком може вестися в програмі1C:Бухгалтерія 7.7 для України наступними документами меню Документи\Банк\:

1. Платіжне доручення - це доручення організації своєму банкові про перерахування відповідної суми зі свого розрахункового рахунка на рахунок

одержувача;

2. Платіжна вимога - це розрахунковий документ, що видає організація банкові на безперечне списання (стягнення) засобів з контрагента. Якщо відключено прапорець з акцептом, тоді в поле Призначення платежу потрібно, наприклад, додати текст = За реалізовані ОЗ згідно договору № ДГ-0000004 від 01.03.01. (Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки на Україні, при списанні засобів без акцепту платника, необхідно дати посилання на законодавчий акт або на акт ненормативного характеру, на підставі якого здійснюється стягнення, зі вказівкою дати і номера);

3. Платіжне вимога-доручення - це розрахунковий документ, що складається з двох частин. Верхня частина містить вимогу постачальника до покупця оплатити вартість, поставленої йому продукції (послуг). Нижня частина - являє собою доручення платника своєму банкові на перерахування з його розрахункового рахунка суми, зазначеної в графі до оплати.

4. Банківська виписка - це документ для відображення операцій, пов’язаних із рухом грошових коштів по розрахункових рахунках у гривнях і у валюті;

5. Заява на акредитив - це спеціальна форма безготівкових грошових розрахунків між організаціями, коли для здійснення платежів завчасно бронюються грошові кошти платника на рахунку в банку емітенті або виконуючому банку;

6. Інкасове доручення - це розрахунковий документ, що видає ваша організація банкові на безперечне списання (стягнення) коштів з контрагента (аналогічно форми платіжної вимоги). Але в цьому документі відсутні реквізити з акцептом і Термін для акцепту.

Завдання до лабораторної роботи

В січні 2001 року на підприємстві були здійснені такі операції

№пп Найменування господарських операцій, документів Коресп. рахунки Сума,

 

грн.

Дт Кт
1 Виписка банку від 04.01.2001р.

 

- Сплачено ОАТ “Алан” за товар

- Отримана готівка для видачі заробітної плати

- Надійшов короткостроковий кредит банку

- Надійшла передоплата за готову продукцію

 

6000.00

2000.00

7000.00

2800.00

2 Виписка банку від 08.01.2001 р.

 

- Рішення арбітражного суду від 12.12.2000р.

Сплачено штраф по прибутковому податку

- Надійшли гроші за оренду приміщення

 

 

200.00

400.00

3 Платіжне доручення №15 від 15.01.2001 р.

 

- Перераховані збори в пенсійний фонд

- Перераховані збори на соціальне страхування

- Перераховані збори на соціальний захист на випадок безробіття

 

300.00

150.00

75.00

 

Ввести інформацію по операціям в програму 1С:Підприємство. Вивести на екран ПЕОМ для перегляду платіжне доручення, банківську виписку, журнал-ордер з рахунку “Банк” за січень 2001р., головну книгу з рахунку “Банк” інші звіти.

Питання для самоперевірки

1. Призначення документу платіжне доручення та порядок його формування в програмі 1С:Підприємство.

2. Призначення документу банківська виписка.

3. Способи формування банківської виписки в програмі.

4. Призначення довідника “Рахунки нашої фірми” та порядок його заповнення.

Случайные новости

8.1. Запоминающий элемент на биполярных транзисторах

В биполярных интегральных ЗУ в качестве ЗЭ используется статический триггер на двух многоэмиттерных транзисторах (рис.8.1,а). Информационные эмиттеры Э11 и Э21 транзисторов VT1 и VT2 соединены с разрядными шинами записи считывания ЗШЗп/Сч0 и ЗШЗп/Сч1. Последние соединены с усилителями записи считывания Зп/Сч0 и Зп/Сч1. Адресные эмиттеры Э13, Э23 и Э12, Э22 соединены соответственно с адресными шинами АШХi и АШУi.

Запись информации в ЗЭ. Вначале осуществляется выборка данного ЗЭ подачей в адресные шины АШХi и АШУi положительных потенциалов (≥2,4 В) соответствующих логической «1», при этом адресные эмиттеры Э13, Э23 и Э12, Э22 оказываются запертыми (рис.8.1,б). Затем при записи «0» («1») в ЗЭ на вход W0 (W1) усилителя записи Зп0 (Зп1) подается логическая «1» а на вход W0 (W1) усилителя записи Зп1 (Зп0) подается логический «0». При этом с усилителя записи Зп0 (Зп1) на подключенную к нему разрядную шину РШЗп/Сч0 (РШЗп/Сч1) подается потенциал (≤ 0,4 В) логического «0», а на другую РШЗп/Сч1 (РШЗп/Сч0) с невозбужденного усилителя Зп1 (Зп0) подается потенциал, равный ~ 1,5 В. Если до записи триггер находится в состоянии «0» (VT1 открыт, VT2 – закрыт), то подача низкого потенциала на эмиттер Э11 не меняет состояние триггера. Если до записи триггер находился в состоянии «1» (VT1 – закрыт, VT2 открыт), то при подаче низкого потенциала на эмиттер Э11 открывается транзистор VT1 а VT2 закрывается, и триггер устанавливается в состояние «0».

Рис.8.1. Схема запоминающего элемента полупроводникового ЗУ (а)

и временная диаграмма (б) работы ЗЭ

В режиме хранения (ЗЭ не выбран) на адресных шинах АШХi и АШУi и на выходах W0, W1 – логический «0». При этом информационные эмиттеры и Э11 и Э21 заперты, так как на них подается потенциал 1…1,5 В с коллектора транзистора через диод а эмиттерный ток открытого транзистора VT1 замыкается на землю через адресне шины АШХi и АШУi.

В режиме считывания (ЗЭ выбран) на адресные шины АШХi и АШУi подается потенциал ( ≥2,4 В) логической «1», а на входы W0 и W1 – потенциал логического «0». Поэтому адресные эмиттеры Э12 и Э13, Э23 и Э22 оказываются запертыми, а коллекторный ток открытого транзистора VT1 течет через информационный эмиттер Э11 и втекает в базовою цепь входного транзистора усилителя считывания Сч0. При этом входной транзистор открывается и на выходе усилителя считывания Сч0 появляется логический «0» (рис.8.1,б). Считывание происходит без разрушения информации. Хранимая в ЗЭ информация доступна для считывания все время, пока ЗЭ находится в выбранном состоянии и в него не производится запись. Для повышения быстродействия ЗЭ в триггере применяют диоды Шоттки в цепях нелинейной отрицательной обратной связи, предотвращая тем самым переход транзисторов VT1, и VT2 в режим насыщения.

Интегральная схема биполярного ЗУ представляет собой кристалл кремния Si, в котором образованы массивы ЗЭ (триггеров) со всеми межсоединениями, а также адресные дешифраторы, усилители – формирователи записи, считывания и другие схемы для управления адресной выборкой, записью и считыванием. На рис. 8.2,а показана схема модуля КІ55РУІ (16 слов x1 разряд) полупроводникового биполярного ЗУ. Модуль имеет адресные входы Х1…Х4 и У1…У4, информационные входы W0, W1 и выходы F0, F1

Часто имеется вход для сигналов выбора модуля. На рис. 8.2,б изображена структурная схема построения интегральных полупроводниковых биполярных многоразрядных ЗУ из модулей (корпусов) одноразрядных слов. Указанное ЗУ имеет емкость N=16 слов разрядность n (первая матрица хранит нулевой разряд, вторая – первый и т. д.). На рис. 8.2,в изображена структура ЗУ для многоразрядных слов.

Рис. 8.2. Запоминающее устройство

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру