вход Вход РегистрацияЗасобам автоматизації, зображеним на функціональній схемі, присвоюється індекс (номер позиції), який зберігається у всіх матеріалах проекту. Індекс присвоюється кожному комплекту апаратури. Комплектом апаратури є ряд функціонально пов’язаних елементів, виконуючих визначену задачу. Наприклад, комплект апаратури для вимірювання витрат – діафрагма, дифманометр (датчик), вторинний прибор – мають один загальний номер позиції.

Якщо в комплект апаратури входить один елемент – місцевий манометр, лічильник, скляний термометр та ін, індекс складається тільки з цифри, якщо в комплекті апаратури декілька елементів, то індекс складається з цифри з літерою.

Для позначення номеру позиції комплекту використовують арабські цифри, а для позначення окремих елементів апаратури до арабської цифри додається буквений символ (з українського чи російського алфавіту).

Буквений індекс присвоюється в алфавітному порядку у послідовності передачі сигнальної і командної інформації. Наприклад, вимірювальна діафрагма – 3а, компенсаційна посудина – 3б, датчик – 3в, вторинний прибор – 3г і т.д.

Цифровий індекс присвоюється комплектам апаратури у наростаючій послідовності за параметрами, які вимірюються та регулюються, у такій послідовності : температура; тиск; розрядження; вакуум; витрати або кількість; рівень; фізико-хімічні властивості – вологість, щільність, в’язкість, концентрація, пильність та ін.; теплота згоряння, кількість тепла; швидкість; переміщення, довжина; положення (переміщення) регулюючого органу; різниця значень двох величин; доза радіоактивного випромінювання.

Однотипним пристроям, які входять в один комплект (наприклад, декільком термометрам опору, однаковим за характеристиками та поєднаним з одним прибором; декільком кнопкам, які входять в один контур), дають однакове буквене позначення, після якого ставлять цифру, наприклад, 1а-1, 1а-2, 1а-3 та далі.

Позиційні позначення повинні присвоюватися всім елементам функціональних груп за виключенням:

а) відбірних пристроїв;

б) приборів і засобів автоматизації, які поставляються комплектно з технологічним обладнанням;

в) регулюючих органів і виконавчих механізмів, які входять в дану систему автоматичного управління, але замовляються і встановлюються в технологічних частинах проекту.

Позначення на функціональних схемах електроапаратури повинні відповідати позначенням, прийнятим в принципових електричних схемах (ГОСТ 2710-81):

- прибор звукової сигналізації (сирена, дзвоник) – НА;

- індикатор символьний (табло) – HG;

- прибор світлової сигналізації (сигнальна лампа) – Н;

- контактор, пускач – КМ;

- перемикач – SA;

- кнопка – SB.

Наприклад, сигнальна лампа ;

магнітний пускач ;

кнопки, на щиті та за місцем .

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру