вход Вход РегистрацияНа аркуші функціональної схеми наводять перелік приборів і апаратури у вигляді експлікації, форма якої вказана на рис. 2. В цьому переліку повинні бути згадані всі прибори і засоби автоматизації, які зображені на функціональній схемі. Експлікація розташовується в правій частині креслення, над штампом.

 

Перелік приборів і апаратури
Позиційне позначення Найменування Тип Кількість Примітка

Случайная статья

1.Структуры распределения энергоресурсов

1.1 Система водоснабжения Это комплекс сооружений и оборудования, предназначенных для: - Отбор, Очищение и обработки воды, которая поступает из источников; -...
© 2017
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру