вход Вход РегистрацияНа аркуші функціональної схеми наводять перелік приборів і апаратури у вигляді експлікації, форма якої вказана на рис. 2. В цьому переліку повинні бути згадані всі прибори і засоби автоматизації, які зображені на функціональній схемі. Експлікація розташовується в правій частині креслення, над штампом.

 

Перелік приборів і апаратури
Позиційне позначення Найменування Тип Кількість Примітка

Случайная статья

5. ТРИГГЕРЫ И ТРИГГЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Триггером называется электронное устройство, имеющее два устойчивых состояния и способное под действием управляющих сигналов скачком переходить из одного состояния в другое. Триггеры можно...
© 2017
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру