вход Вход РегистрацияЧасто найточнішу інформацію про досліджуваний процес можна одержати при натурному експерименті. Такі дослідження не дешеві. Проте можна використовувати проведення експериментів на маломасштабних моделях, але одержану інформацію необхідно екстраполювати на натурний об'єкт, а загальні правила відсутні. Крім того, на маломасштабних моделях не завжди можна відтворити всі властивості об'єкту, що також знижує цінність одержаних результатів.

Потрібно пам'ятати, що у багатьох випадках вимірювання утруднені, а вимірювальне устаткування дає погрішність.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру