вход Вход РегистрацияЯкщо математична модель процесу відома, то потрібно знати які величини, що входять в неї, задані, а які необхідно визначити. Залежно від цього виникаючі задачі можна розділити на 2 види:

- пряма задача: необхідно визначити температурне поле, якщо відоме диференціальне рівняння і задані додаткові умови, що повністю визначають крайову задачу;

- зворотна задача: необхідно визначити граничні умови або коефіцієнти, що входять в основне диференціальне рівняння, якщо відомі математичний опис процесу і температурне поле.

Крім того, краєві задачі можна розділити на лінійні і нелінійні.

Рівняння називається лінійним, якщо воно лінійне щодо шуканої функції і її похідних. Якщо хоча б одне з складових рівняння нелінійне, то і вся задача нелінійна.

Залежно від того, в якому рівнянні і в якому складовому рівняння зосереджена нелінійність, краєві задачі можна класифікувати таким чином:

1) крайова задача з нелінійністю І роду: від температури залежать лінійно або нелінійно теплопровідність, густина, теплоємність.

2) крайова задача з нелінійністю ІІ роду: від температури нелінійно залежить тепловий потік на поверхню тіла .

3) крайова задача з нелінійністю ІІІ роду: від температури нелінійно залежить об'ємна густина теплового потоку .

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру