вход Вход РегистрацияВиробляється по різних ознаках.

Один з них: форма, в якій представлені результати рішення крайових задач.

Рішення повинне бути у вигляді формули, яка дозволяє по заданому значенню аргументу набути значення шуканої функції, таке рішення називають рішенням в аналітичному вигляді.

Другий: за допомогою чисельних методів рішення може бути одержане у вигляді числових значень функції в деяких заданих значеннях аргументу. Аналітичне рішення є наглядним в порівнянні з чисельними методами і по ньому можна проаналізувати вплив всіх чинників на результат рішення.

Чисельні методи дають можливість вирішувати складні краєві задачі, недоступні для вирішення аналітичними методами.

 

Аналітичні методи:

 

І Класичні методи:

1) Метод розділення змінних (метод Фур’є);

2) Метод джерел (метод Гріна).

ІІ Методи інтегральних перетворень:

1) У кінцевих межах;

2) У нескінченних межах.

ІІІ Наближені методи рішення нелінійних задач:

1) Варіаційні методи (метод Конторовіча, Біо-Рітца);

2) Методи лінеаризації (дозволяють зводити нелінійну задачу до лінійної задачі);

3) Проекційні методи (оригінал Лапласа);

4) Методи зведення крайової задачі до рівняння іншого типу.

 

Чисельні методи:

 

1) Методи кінцевих різниць;

2) Варіаційно-різницеві методи;

3) Методи статистично-вірогідні.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру