вход Вход РегистрацияВключає наступні етапи:

1) Постановка задачі. Вивчення теоретичних основ процесу.

2) Вибір методу досліджень (нестатичні методи, математичне і фізичне моделювання).

3) Математичне моделювання (планування експерименту, його проведення і обробка одержаних результатів).

4) Фізичне моделювання.

5) Аналіз аналітичних моделей і критерійних рівнянь, а також рекомендації по оптимізації.

6) Практичні висновки і при необхідності коректування постановки задачі.

 

Блок-схема має вигляд:

 

Постановка задачі – є найважливішим етапом вивчення процесів і установок. Правильно сформульована задача досліджень значною мірою полегшує її рішення. При вивченні процесів і установок можна виділити 2 етапи постановки задачі:

1) Встановлення залежності зміни окремих показників процесу від початкових параметрів матеріалу або технологічного процесу.

2) Оптимізація окремого параметра.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру