вход Вход РегистрацияЦей вибір визначається формулюванням задачі, завглибшки вивчення модельованого процесу, необхідність обхвату окремого або груп параметрів, а також кінцевої мети роботи.

Практиці досліджень найбільш відомі наступні методи:

1) Нестатичні методи.

2) Методи, засновані на математичному і фізичному моделюванні.

Нестатичні методи зводяться до постановки серії дослідів на зразку в такому порядку, щоб при переході від одного досвіду до іншого змінювалося значення тільки однієї незалежної змінної. А всі інші залишаються на деякому фіксованому значенні.

Недоліки методу:

1) Значні витрати часу на виконання великої кількості випробувань.

2) Обмежений обхват параметрів.

3) Неможливість перевести одержані залежності на інші аналогічні системи.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру