вход Вход РегистрацияМоделювання – це дослідження об'єктів усвідомлення на їх моделях.

Існує безліч методів моделювання: наочна, знакова, аналогова і інші.

Математичне моделювання – це один з видів знакового моделювання, яке забезпечує наближений опис явища або процесу за допомогою математичної символіки. Метод математичного моделювання особливо актуальний у зв'язку із застосуванням ЕОМ і математичні моделі є найважливішим елементом АСУ.

Математична модель для ЕОМ є програмою, тобто закодовану на машинній мові систему правив, слідуючи яким машина може відтворити хід модельованого процесу, обчислити ряд параметрів і їх вплив на кінцевий результат, а також виконати оптимізацію окремих параметрів.

Фізичне моделювання відноситься до наочного моделювання і засноване на використовуванні моделей, відтворюючих основні геометричні, динамічні, фізичні і функціональні характеристики оригіналу.

У основі фізичного моделювання лежить теорія подібності і метод аналізу розмірності. Експериментальні дані переносять на оригінал шляхом множення кожну з певних змінних даної розмірності на коефіцієнт подібності.

Виходячи із законів і рівнянь фізики відомо, що основні показники, що характеризують процес, строго зв'язані певним чином, якщо на їх основі можливо одержати комбінацію безрозмірних величин, то вони повинні мати одне і те ж значення, як для моделі, так і для оригіналу. Ця безрозмірна комбінація називається критерієм подібності.

Їх рівність для моделі і оригіналу є необхідною умовою фізичного моделювання.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру