вход Вход РегистрацияТермообробка – забезпечує доданню матеріалу якісно нових властивостей.

Тепло- і масообмінні процеси можуть стати причиною погіршення якості і збільшенню браку. Робота теплових установок пов'язана з одночасним протіканням теплових, гідравлічних і інших процесів.

На матеріал, що піддається тепловій обробці, впливають десятки параметрів. Дія цих параметрів на хід теплової обробки і кінцеві властивості неоднакові. Враховуючи важливість і складність процесів теплової обробки, існує необхідність їх всестороннього вивчення, яке можливе на базі створених моделей.

Вивчення складних теплотехнічних процесів доцільно проводити на основі системного підходу.

Системний підхід характеризується представленням об'єкту вивчення у вигляді системи вибором моделі і використовуванням її за допомогою ЕОМ.

Система – це сукупність взаємодіючих елементів, що розглядаються як єдине ціле.

Загальними ознаками системи є:

1) Наявність безлічі елементів, створюючих певний взаємозв'язок;

2) Певні відносини елементів між собою;

3) Взаємодія системи з навколишнім середовищем.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру