вход Вход РегистрацияМатематичне моделювання засноване на використовуванні систем рівнянь математичного опису, що відображають суть процесів, що протікають в об'єкті.

Математичне формулювання задачі в цьому випадку представляється як задача знаходження функцій декількох змінних.

При математичному моделюванні процесів термообробки можливе рішення наступних видів задач:

1) Розрахунок вихідних параметрів Y, що відображають реакцію виробу на обурення X та H – це пряма задача імітації;

2) Розрахунок вхідних параметрів X при фіксованих значеннях Y та H – це зворотна задача імітації;

3) Розрахунок параметрів управління H при відомих X та Y – це задача адаптації;

4) Розрахунок екстремальних значень (мінімум, максимум) параметрів X, Y, H з урахуванням фізичних, ресурсних і інших обмежень – це задача оптимізації.

На рівні інженерних розрахунків найчастіше стикаються з прямою задачею імітації.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру