вход Вход РегистрацияВсе різноманіття технологічних процесів можна розділити на 4 класи по тимчасовій і просторовій ознаці:

1) Змінні і постійні в часі (стаціонарні і нестаціонарні);

2) З просторовою зміною параметрів і без нього.

Оскільки моделі – це відображення об'єкту, то для них характерні ті ж класи:

1) Моделі, незмінні в часі (статичні моделі);

2) Моделі, змінні в часі (динамічні моделі);

3) Моделі, незмінні в просторі (моделі із зосередженими параметрами);

4) Моделі, що змінюються в просторі (моделі з розподіленими параметрами).

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру