вход Вход РегистрацияМатематичний опис таких моделей включає алгебраїчні (для стаціонарних процесів) або диференціальні рівняння (для нестаціонарних процесів).

Приклад: апарат з ідеальним (повним) перемішуванням потоку.

Швидкість мішалки така, що концентрація в усіх точках апарату однакова.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру