вход Вход РегистрацияЇх математичний опис звичайно включає або звичайні диференціальні рівняння (у разі стаціонарних процесів з однією просторовою змінною), або диференціальні рівняння в приватних похідних (якщо змінний процес міняється як в просторі, так і в часі).

Приклад: трубчастий апарат з великим відношенням і значною швидкістю руху реагентів.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру