вход Вход РегистрацияМатематичний опис не включає час, як змінну, отже: складається з рівнянь алгебри або диференціальних рівнянь у разі об'єктів з розподіленими параметрами.

Приклад: апарат повного змішання, працюючий в сталому режимі.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру