вход Вход РегистрацияМатематичний опис обов'язково включає змінну за часом. Часто динамічні моделі будують у вигляді передавальних функцій, що зв'язують вхідні і вихідні змінні (зручно для цілей управління об'єктом).

Приклад: апарат повного змішання, працюючий в несталому режимі.

 

Таким чином, математична модель – це система рівнянь математичного опису, що відображають суть явищ, що протікають в об'єкті, для яких визначений алгоритм руху, реалізований у формі моделюючої програми.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру