вход Вход РегистрацияМатематична модель має три аспекти:

1) Смисловий аспект є фізичним описом природи модельованого об'єкту.

2) Аналітичний аспект є математичним описом процесу у вигляді деякої системи рівнянь, що відображає явища, що протікають в об'єкті, і функціональні зв'язки між ними.

3) Обчислювальний аспект – це метод і алгоритм рішення системи рівнянь математичного опису, реалізовані як моделюючі програма на одній з мов програмування.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру