вход Вход РегистрацияПри фізичному описі природи об'єкту весь процес, що протікає в об'єкті, розбивають на ряд «елементарних» процесів і формують основні допущення для кожного з них.

Під «елементарним» розуміється процес відноситься до певного класу явищ (масообмін, теплопередача і т.д.) і це не значить, що він описується простими формулами. Так масообмін є предметом цілої теорії, ще незавершеної. Просто це складові складнішого технологічного процесу.

Виділяють 5 елементарних процесів:

1) Рух потоків газ;

2) Масообмін між фазами;

3) Теплопередача;

4) Зміна агрегатного стану речовини (конденсація, випаровування, плавлення, кристалізація, розчинення);

5) Хімічні перетворення.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру