вход Вход РегистрацияАналітичним методом називається спосіб висновку рівнянь статики і динаміки на основі фундаментальних законів збереження речовини і енергії і кінетичних закономірностей процесів перенесення маси і теплоти, хімічних перетворень.

Параметри (коефіцієнти) складених рівнянь залежать від розміру агрегату і властивостей оброблюваних речовин. Вони визначаються розрахунковим шляхом або за допомогою принципу подібності за наслідками ранніх досліджень.

Недолік методу: складність рішення при достатньо повному описі.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру