вход Вход РегистрацияЕкспериментальні методи вимагають постановки дослідів на об'єкті, що вивчається. Описується залежність між вхідними і вихідними змінними в робочому діапазоні або лінійних диференціальними рівняннями алгебри з постійними коефіцієнтами (через допущення по лінійності і зосередженості параметрів об'єкту – передавальні функції).

Гідність методу: простота і точність математичного опису.

Недолік методу:

1) Не відображає фізичну природу процесів (наприклад, при зміні властивостей речовин потрібна нова серія дослідів).

2) Не можна розповсюдити на інші однотипні об'єкти.

 

Комбінований експериментально-аналітичний метод полягає в аналітичному складанні рівнянь опису, проведенні експериментальних досліджень і знаходження по їх результатах параметрів (коефіцієнтів) рівнянь.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру