вход Вход РегистрацияМожна виділити наступні групи рівнянь:

1) Рівняння із збереженням маси і енергії, з урахуванням гідродинамічної структури руху потоку (характеризує розподіл в потоках температури, концентрації і пов'язаними з ними властивостей). Узагальнене рівняння матеріального балансу має вигляд:

«Прихід речовини – Витрата речовини = Накопичення речовини». (1)

Для стаціонарного режиму:

«Прихід речовини = Витрата речовини». (2)

Рівняння (1) і (2) застосовують як до кожної речовини окремо, так і до суміші речовин.

Узагальнене рівняння теплового балансу:

«Прихід теплоти – Витрата теплоти = Накопичення теплоти». (3)

Для стаціонарного режиму:

«Прихід теплоти = Витрата теплоти» (4)

У рівняннях (3) і (4) слід враховувати роботу.

2) Рівняння елементарних процесів для локальних елементарних потоків. До цієї групи відносяться опис процесів масо- і теплообміну, хімічних реакцій і ін.

3) Теоретичні, напівемпіричні або емпіричні співвідношення між різними параметрами процесу (наприклад, залежність коефіцієнта масопередачі від швидкості потоку мас, залежність теплоємності суміші від складу).

4) Обмеження на параметри процесу (наприклад, для ректифікації (розкладання на компоненти) багатокомпонентних сумішей повинен виконаються умова, що сума всіх концентрацій компонентів рівна 1, а також концентрація будь-якого компоненту лежить в діапазоні від 0 до 1).

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру