вход Вход РегистрацияОдин з методів рішення систем складних диференціальних рівняння в приватних похідних: заміна їх звичайно-різницевими рівняннями, тобто безперервний об'єкт з розподіленими параметрами розглядають як дискретний з розосередженими параметрами, але що мають осередкову структуру. Погрішність такої заміни враховують при оцінці результатів моделювання. Крім того, ряд об'єктів за своєю природою володіє осередковою структурною (секціонні реактори, тарельчаті колони, прохідні печі і т.д.).

Тому осередкові моделі – це не тільки форма апроксимації безперервних об'єктів, вони мають самостійне значення.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру