вход Вход РегистрацияМетод рішення систем рівнянь мат. описи вибирається таким, щоб він при заданій точності забезпечував максімум. Швидкість отримання рішень, надійну збіжність алгоритму рішення до істинного і мінімально завантажував пам'ять ЕОМ.

Від цього залежить практична застосовність мат. моделі. Потім відповідність послідовних обчислень і логічних дій забезпечує рішення, тобто складання алгоритму. Він повинен бути наочним, компактним і виразним. У практиці мат. моделювання використовуються графічні алгоритми у вигляді послідовних кроків.

Блок – схема – це словесно або символьний записана довільна дія в графічних контурах. Вони наочні, але при складних і громіздких алгоритмах стають вельми заплутаними. В цьому випадку використовують простий запис алгоритму у вигляді послідовних кроків.

Приклад:

Розглянемо алгоритм розрахунку апарату ідеального витіснення, в якому протікають функції.

В+АК → Р,

де А і В – реагенти, К- швидкість реакції; Р- продукт реакції.

Математичний опис апарату в стаціонарному режимі роботи має вигляд:

(1)

(2)

при (3)

де об'ємна витрата;

СА, СВ, СА0, Св0 – поточна і початкова концентрації.

Допущення: реакція відбувається в ізотермічних умовах (немає теплообміну з навколишнім середовищем).

Тоді система ЗДР з виразів (1) і (2) може бути вирішена методом Ейлера і приводиться до вигляду (4).

(4)

Згідно методу Ейлера шукані параметри СА та СВ:

(5)

(6)

 

 

Той же алгоритм, виражений в покроковій формі має вигляд:

1) Задають СА0, СВ0, ∆Х, К, S, V, l.

2) Знаходять координати X= X+∆Х.

3) Перевіряють умову на остаточну інтеграцію Х > l, якщо воно виконане, то переходять до пункту 7), якщо немає 4).

4) Розраховуються праві частини системи (4).

5) Визначаються нові концентрації СА і СВ по формулах (5) і (6).

6) Перехід до пункту 2).

7) Висновок результатів розрахунку.

8) Кінець.

 

Графічний алгоритм рішення – блок-схема має вигляд:

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру