вход Вход РегистрацияСуть принципу у тому, що модель будується з окремих логічних закінчених блоків, що відображають певну сторону процесу. Це може бути блок кінетики, маса обміну, теплопередачі, гідродинаміки, фазової рівноваги і т.д.

Блоковий принцип дозволяє:

1) Розбити загальну задачу на підзадачі і визначити рішення.

2) Використовувати розроблені блоки в інших моделях.

3) Модернізувати і замінювати окремі блоки на нові не торкаючись загальної структури.

 

Загальну структуру математичної моделі у вигляді сукупності підсистем «блоків» можна представити як

 

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру