вход Вход Регистрация1 – теплові процеси;

2 – постановка задачі;

3 – відбір і ранжирування параметрів;

4 – планування експерименту;

5 – активний експеримент;

6 – статична обробка результатів експерименту;

7 – чи адекватна модель?

8 – аналіз математичної моделі;

9 – рішення технологічної задачі;

10 – практичне застосування.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру