вход Вход РегистрацияПостановка задачі полягає в технологічному і математичному дослідженні. Технологічне формулювання задачі повинне відображати вплив параметрів на кінцеві показники процесу, а також повинна включати ті умови однозначності (обмеження по густині, температурі і т. д.), яка накладається на виконання дослідження.

Математичне формулювання задачі повинне указувати до якої категорії задач відноситься дана задача (оптимізації, адаптації, імітації і т.д.), крім того, необхідно вказати перелік функціональних залежностей, які повинні бути одержані при виконанні дослідження.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру