вход Вход РегистрацияВідбір і ранжирування параметрів передбачає постановку дослідів по наперед складеній схемі, в основу якої встановлені вірогідність-статичні методи, що дозволяють теоретично встановити мінімально-необхідну кількість і склад експерименту, а також порядок їх проведення для отримання кількісних залежностей між параметрами, що вивчаються, і чинниками, що на них впливають.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру