вход Вход РегистрацияПланування експерименту включає вибір числа і видів чинників, що впливають на параметр, що вивчається, встановлення нульового рівня і інтервалів їх варіювання, вибір матриці планування.

Нульовий і основний рівень позначається цифрою «0» – це центр планування експерименту. Кількісно – це ті значення параметрів, при яких раніше були досягнуті якнайкращі результати, або результати, поширені в промисловості, або результати, одержані в результаті анкетного опиту фахівців, або найдобріше вивчені результати.

Верхній рівень «+1» – це максимальне значення змінної величини (Xmax).

Нижній рівень «-1» – це мінімальне значення змінної величини (Xmin).

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру