вход Вход РегистрацияПри плануванні експерименту прийняте значення незалежної змінної в натуральному вигляді Х замінювати на кодоване Х. Для кодованої Х застосовують:

де Х – натуральне значення змінної;

Х – значення змінної на нульовому рівні;

∆Х – інтервал варіювання.

де значення змінної на верхньому рівні;

значення змінної на нижньому рівні.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру