вход Вход РегистрацияПриклад для вивчення променистого теплообміну:

Таблиця 1 – Приклад променистого теплообміну

п/п

Фактори (параметри) Умови варіювання Інтервал варіювання
Натуральний вигляд Кодований вигляд -1 0 +1
1 Вміст СО2 у випромінюючих газах, % Х1 12 13 14 1
2 Вміст НО2 у випромінюючих газах, % Х2 6 8 10 2
3 Температура випромінюючих газів, 0С Х3 930 980 1030 50
4 Ефективна довжина променя, м Х4 0,8 0,9 1,0 0,1

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру