вход Вход РегистрацияСітка для чисельного розрахунку поля температур.

Стінка, що обігрівається

теплоізольована стінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хай нам потрібно одержати розподіл температур в зображеній області. Допустимо, що достатньо знати температуру в дискретних точках області. Знаходимо значення температури у вузлових точках сітки, на які розбивають область. При цьому для невідомих значень температури записуються і розв'язуються рівняння алгебри. Саме це спрощення, пов'язане з рішенням рівнянь алгебри, а не диференціальних рівнянь робить чисельні методи широко застосовними.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру