вход Вход РегистрацияПереваги чисельних методів:

1) Низька вартість (машинний час дешевше за експеримент).

2) Швидкість (за день можна прорахувати сотні варіантів).

3) Повнота інформації (доступна вся область визначення будь-яких змінних).

4) Можливість математичного моделювання, як реальних так і ідеальних умов.

 

Недолік. Чисельне рішення дає кількісний вираз закономірностей властивих математичній моделі, навпаки, при експериментальних дослідженнях спостерігається сама дійсність, тобто якщо математична модель не відповідає явищу, що вивчається, то навіть за допомогою дуже хорошої методики можна одержати даремний результат.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру