вход Вход РегистрацияЯк основні змінні в чисельних методах розглядаються значення залежної змінної в кінцевому числі точок розрахункової області.

Метод включає отримання системи рівнянь алгебри для цих невідомих і алгоритму рішення цих рівнянь.

Розглядаючи значення у вузлових крапках, замінюють безперервну інформацію, що міститься в точному рішенні диференціального рівняння дискретними значеннями, т.ч. діскретізіруют розподіл залежної змінної F (наприклад, температуру) і цей клас чисельних методів називається методом дискретизації.

Дискретним аналогом називають рівняння алгебри, що зв'язує значення F в деякій групі вузлових крапок. Це рівняння виходить з диференціального рівняння, що описує зміну F і отже воно несе ту ж фізичну інформацію, що і диференціальне рівняння.

Передбачається, що при дуже великому числі вузлових крапок рішення дискретних рівнянь зближується з точним рішенням відповідного диференціального рівняння.

Дискретні аналоги можуть бути різними, що є слідством різних припущень про характеристику профілю, залежну змінну і спосіб отримання аналогів.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру