вход Вход РегистрацияДля повного розуміння необхідно знати основи варіаційного числення.

У варіаційному численні показано, що рішення даних диференціального рівнянь еквівалентно мінімізації відповідної величини: функціонала.

Ця еквівалентність називається варіаційним принципом.

Шуканий дискретний аналог виходить з умов мінімуму функціонала, щодо значень залежної змінної у вузлових крапках.

Недоліки:

1) Математична складність.

2) Застосовний не для всіх диференціальних рівнянь.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру