вход Вход РегистрацияСлучайные новости

3.4 Текстовий матеріал на функціональній схемі

На аркуші функціональної схеми наводять перелік приборів і апаратури у вигляді експлікації, форма якої вказана на рис. 2. В цьому переліку повинні бути згадані всі прибори і засоби автоматизації, які зображені на функціональній схемі. Експлікація розташовується в правій частині креслення, над штампом.

 

Перелік приборів і апаратури
Позиційне позначення Найменування Тип Кількість Примітка
© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру