вход Вход РегистрацияСумматор – это усилитель, напряжение, на выходе которого прямо пропорционально сумме входных напряжений (рис. 3.6).

 

Рисунок 3.6 – Сумматор на базе ОУ

 

 

На вход сумматора поступают сигналы Uг1, Uг2, Uг3 от нескольких источников с выходными сопротивлениями R1, R2, R3. С учетом идеальности ОУ можно записать:

Iвх = –iОС

или i1 + i2 + i3 = –iОС, (3.2)

где

; ; ;

 

C учетом этого уравнение (3.2) примет вид:

 

 

Пусть R1= R2= R3= R, тогда

 

или (3.3)

Таким образом, выходное напряжение в рассматриваемой схеме пропорционально сумме входных напряжений.

Случайные новости

10. Застосування інтегральних мікросхем

Інтегральні мікросхеми застосовуються у всіх областях сучасної техніки де використовують напівпровідникові прилади. Малі габарити і маси, велика надійність, висока стабільність і відтворюваність параметрів, низький рівень власних шумів, мале споживання енергії дозволяють ІМС успішно конкурувати з схемами, зібраними на дискретних елементах.

Особливо велике значення інтегральних мікросхем для подальшого розвитку обчислювальної техніки, автоматики, телевимірювальної техніки, систем управління технологічними процесами в промисловості і сільському господарстві, дротяного, радіо- і телевізійного зв'язку, всіх видів транспорту. Мікроелектроніка дозволила розширити теоретичні і експериментальні дослідження в космосі, біології, фізиці. Вона застосовується і в автоматах, що працюють на Місяці і Марсі, і при вивченні біострумів в клітках живого організму. Мікроелектроніка дозволила створити приймач радіопередач, що вміщується в дужці окулярів, телевізор, вбудований в браслет для ручного годинника, кишенькову обчислювальну машину та інше.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру