вход Вход РегистрацияСхема, осуществляющая преобразование тока в напряжение (рис. 3.13, а), является вариантом инвертирующего усилителя на ОУ при R1=0.

 

 

Рисунок 3.13 – Схема преобразователя тока в напряжение (а) и напряжения в ток (б)

 

Для идеального ОУ IOC = –Iвх, где , с учетом этого:

 

Из данного выражения видно, что выходное напряжение пропорционально входному току, т.е. можно сказать, что входной ток преобразуется в выходное напряжение.

Схема, осуществляющая преобразование напряжения в ток (рис. 3.13, б), является вариантом инвертирующего усилителя на ОУ при ROC=0. Для идеального ОУ IOC = –Iвх, где , с учетом этого:

 

Из данного выражения видно, что выходной ток пропорционален входному напряжению, т.е. можно сказать, что входное напряжение преобразуется в выходной ток.


Случайные новости

Лабораторна робота №4

Тема: Облік прибуткових операцій ТМЦ.

Мета роботи – отримання практичних навичок роботи з документального оформлення прибуткових операцій ТМЦ в програмі 1С: Підприємство.

Теоретична частина

Прибуткові операції ТМЦ дозволяють деталізувати взаєморозрахунки організації з її контрагентами (постачальниками) по документах-замовленнях. Документ-замовлення — це перший документ зв'язаній за змістом послідовності документів - ланцюжка. Як правило, взаєморозрахунки з основними постачальниками ведуться в розрізі договорів, а з разовими постачальниками - у розрізі рахунків вхідних\прибуткових накладних. Але, вибравши варіант обліку взаєморозрахунків з постачальником - по договорах, зберігається можливість ведення обліку приходу ТМЦ у розрізі рахунків вхідних\прибуткових накладних. Якщо ж, обрано облік приходу ТМЦ по обліку вхідної\прибутковим накладним, то документ Договір не може бути обраний як документ-замовлення. По тому самому замовленню може бути кілька оплат грошей за постачання ТМЦ, але не можна виконати оплату по декількох документах-замовленнях.

Кожна організація володіє визначеним запасом ТМЦ: товарів, матеріалів, послуг, палива, запасних частин, продукції і МШП. Основна частина ТМЦ такого роду надходить в організацію від постачальників.

Документами, що регламентують ведення обліку взаєморозрахунків з постачальниками, є договори у яких обмовляються умови постачання: найменування ТМЦ, кількість, термін і ціна постачань, рахунки пред'явлені постачальником, адреса постачальника і накладні.

Документ Договір конкретизує Вид валових доходів/витрат = (Ж05) Придбання товарів. Ім'я статті валових витрат/доходів, зазначена у відповідному рядку групи Податковий облік буде підставлятися програмою в однойменний реквізит документів уведених на підставі документу Договір.

Примітка: У вікні рядка № документа програма сама визначає № ДГ-0000001, але тільки в період одного року. На початку наступного року програма знову почне список нумерації з № = ДГ-0000001.

На підставі Договору можна виписати документ Рахунок вхідний, а на підставі документу Рахунок вхідний можна виписати документ Платіжне доручення, за допомогою оплати, яких здійснюється безготівковий розрахунок з постачальником. Тому що документ Договір не містить конкретизації імені ТМЦ, їхні кількості і суми оплати то основним документом-замовленням можна вважати документ Рахунок вхідний. Саме в документі відбувається первісна конкретизація імені ТМЦ, його кількості і суми оплати. Обидва документи Договір і Рахунок вхідних проводок не формують. Придбані за передоплату ТМЦ зараховуються на баланс організації по їхній первісній вартості, що складається з їхньої закупівельної ціни і витрат, зв'язаних з їхнім придбанням. Витрати на придбання включають витрати по транспортуванню і страхуванню вантажів, суми ввізного мита, непрямі податки, що не відшкодовуються.

Для обліку розрахунків з постачальниками в програмі використовується рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”, на якому передбачене ведення аналітичного обліку в розрізах по субконто: довідника Контрагенти і документа Замовлення.

Синтетичний облік ТМЦ (запасів) організації ведеться в програмі на рахунках: рахунок 20 «.Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 26 «Готова продукція», 28 «Товари» у розрізі їхніх місць збереження і видів ТМЦ (довідник ТМЦ Номенклатура) у кількісному і вартісному вимірі.

На підставі документу Договір для постачальників при придбанні ТМЦ із передплатою можна ввести не тільки документ Рахунок вхідний, а також документи Платіжне доручення, Прибуткова накладна, Доручення, Послуги сторонніх організацій, Запис книги придбання.

Завдання до лабораторної роботи

Фірма “Мрія” оформила Договір № 1 з контрагентом-постачальником Лакофарбовим заводом на постачання лаку для покриття меблів на суму 10000грн., у тому числі ПДВ. Лак отриманий на суму 8000грн., у тому числі ПДВ. Необхідно документально оформити прибуткові операції ТМЦ на умовах передоплати, використовуючи послідовність створення документів: Договір? Рахунок вхідний? Платіжне доручення ?Банківська виписка? Прибуткова накладна? Запис до книги придбання.

Питання для самоперевірки:

1. Призначення документу-заказу в програмі 1С:Підприємство.

2. Використання в програмі механізму “введення на підставі”.

3. Порядок документального оформлення прибуткових операцій ТМЦ з передоплатою.

4. Порядок документального оформлення прибуткових операцій ТМЦ без передоплати.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру