вход Вход РегистрацияСлучайные новости

5.1. Класифікація ЦІС

За функціональними ознаками ЦІС поділяються на такі підгрупи:

O логічні елементи,

O тригери,

O елементи арифметичних пристроїв та ін.

Найширше в цифрових пристроях і системах застосовують інтегральні логічні елементи: НІ, І, АБО, І-НІ, АБО-НІ і т.д.

Промисловістю випускаються різноманітні логічні інтегральні схеми. В залежності від базового типу ключів виділяють такі типи інтегральних логічних схем:

O діодно-транзисторна логіка (ДТЛ);

O резистивно-транзисторна логіка (РТЛ);

O резистивно-ємнісна-транзисторна логіка (РЄТЛ);

O транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ);

O емітерно-пов’язана транзисторна логіка (ЕПТЛ);

O транзисторно-транзисторна логіка з бар’єром Шоткі (ТТЛШ);

O логіка на МОН-структурах (МОНЛ);

O логіка на комплементарних МОН-структурах (КМОН);

O інжекційно-інтегральна логіка (ІЛ).

Так само як і аналогові мікросхеми, ЦІС випускаються серіями.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру