вход Вход РегистрацияСлучайные новости

Лабораторна робота №7

Тема: Облік розрахунків з підзвітними особами та розрахунків по заробітній платі.

Теоретична частина

В типовій конфігурації 1С:Підприємство облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на активно - пасивному рахунку 372 „Розрахунки з підзвітними особами", який має 2 субрахунки 3721 та 3722 відповідно до валюти розрахунків. Факт видачі чи надходження грошей підзвітній особі в 1С:Бухгалтерія фіксується прибутковим чи видатковим касовим ордером. Також при обліку розрахунків з підзвітними особами має місце авансовий звіт, та посвідчення про відрядження.

Авансовий звіт у 1С:Підприємство це багатофункціональний документ, який має місце при обліку розрахунків з підзвітними особами, чи обліку оприбуткування товарно - матеріальних цінностей. При його заповнені треба виконати наступні дії: із довідника „Працівники" вказати підзвітну особу, указати валюту, та суму витрат підзвітної особи, ввести курс валют, з довідника „Податки та відрахування" вказати ставку ПДВ, і вказати місце зберігання товарно - матеріальних цінностей.

Посвідчення про відрядження у 1С:Підприємство це форма яка має таку ж назву „Посвідчення про відрядження”. В цій формі треба вказати працівника, пункт призначення та ціль відрядження, а також строки. При проведені цього документа проводки не формуються.

При розрахунку заробітної плати 1С:Підприємство необхідно задати параметри розрахунку. Вони можуть бути індивідуальними для кожної фірми або працівника. При цьому використовуються довідники „Фірми", та „Працівники".

Для розрахунку заробітної плати в 1С:Підприємство в довіднику треба заповнити „Штатний розклад". При чому потім ці данні можна буде проглянути завдяки кнопкам „Штатний розклад" та „Працівники". Також необхідно заповнити довідник „Підрозділи" і довідник „Посада і категорії" для роботи з розрахунку заробітної платні.

При заповнені даних про працівника в діалоговому віконці враховуються майже всі данні починаючи з його кваліфікації і закінчуючи його сімейним станом, але потрібна інформація визначається бухгалтером - користувачем.

У 1С:Підприємство за допомогою документа „Нарахування заробітної платні" можливо виконати наступні операції: нарахувати заробітну плату працівникам, сформувати відомість нарахування авансу, а також внести в інформаційну базу залишків взаєморозрахунків з працівниками на початку роботи з працівниками. Варіант використання документу вибирається в реквізиті „Вид виплат". Для нарахування основної заробітної плати слід вибрати параметр „Основна заробітна плата" і комп'ютер сам автоматично все розрахує з усіма утриманнями та відрахуваннями в бюджет. Для друку документу слід натиснути директорію „Друк". Для нарахування авансу слід вибрати параметр „Аванс" у реквізиті „Вид виплат", при цьому якщо ми при розрахунку натиснемо кнопку „Заповнити" то сума авансу буде автоматично вказана у графі „До видачі". Для автоматичного заповнення табличної частини списку працівників , треба використати кнопку „Заповнити", тоді документ внесе в табличну частину всіх працівників і автоматично розрахує всі параметри документа.

При натисканні кнопки „Розрахувати" буде автоматично розраховано всю суму заробітної платні з усіма утриманнями.

Для виплати заробітної платні слід заповнити документ „Виплата заробітної платні", який потрібен також для формування платіжної відомості, бухгалтерських проводок, що підтверджують факт видачі грошей. При заповнені документа слід вказати в реквізитах період за який видається заробітна плата і процент виплат. Також в реквізиті каса треба вказати звідки виплачується заробітна плата. Кнопка „Заповнити" автоматично заповнює документ. Кнопка „друк" виводить у печатному варіанті платіжну відомість по виплаті заробітної плати.

Завдання до лабораторної роботи

1. Необхідно нарахувати заробітну плату робітникам фірми “Мрія”. Оформити документально нарахування зарплати та її видачу. Інформація щодо робітників наведена в таблиці.

Ф.І.П. Оклад, грн. Посада Дата прийому Аванс, грн. Вид витрат Вид діяльності
1. Тен І.А. 1500 Директор 01.01.01 850 Зарплата адмін.апарата Загальна
1. Іванов І.І 1000 Менеджер 01.01.01 500 Зарплата адмін.апарата Загальна
2. Петров А.А. 1000 Менеджер 01.01.01 500 Зарплата адмін.апарата Загальна
3. Кущ І.А. 900 Бухгалтер 01.01.01 450 Зарплата адмін.апарата Загальна
4. Ганг О.П. 850 Бухгалтер 01.01.01 400 Зарплата адмін.апарата Загальна

 

2. Директор фірми “Мрія” був у відрядженні в м. Київ з метою складання угоди з торговим домом “Таврія”. Термін відрядження з 01.01.05 по 14.01.05. Директором був отриманий аванс у розмірі 1000 грн. Директор підтвердив витрати документально на суму 1200 грн. Оформити документально в програмі 1С:Підприємство господарські операції.

Питання для самоперевірки:

1. Призначення довідника “Співробітники”.

2. Порядок документального оформлення розрахунків з підзвітними особами

3. Порядок нарахування заробітної плати в програмі.

4. Порядок оформлення авансового звіту в програмі.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру