вход Вход РегистрацияСлучайные новости

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №1.

Тема: Дії з журналами. Введення залишків.

Мета роботи – отримання практичних навичок роботи з журналами в програмі 1С: Підприємство. Введення первісних залишків в систему. Формування звіту “Оборотно-сальдова відомість”.

Теоретична частина

Журнали

Журнали призначені для збереження і роботи з документами в системі 1С:Підприємство. Кількість журналів, їхній зовнішній вигляд і види документів, що зберігаються в них, визначається в Конфігураторі.

Журнал проводок призначений для перегляду списку проводок, що належать різним операціям. У Конфигураторі при редагуванні властивостей проводки може бути розроблене будь-яке необхідне число форм журналу проводок - з різним ступенем подробиці відображення інформації.

Журнал операцій призначений для перегляду списку операцій. Цей журнал спеціально призначений для роботи з операціями, і має ряд особливостей. Наприклад, існує можливість поділу журналу операцій на 2 підвікна: для списку операцій і для списку проводок поточної операції. Крім цього, для операцій, сформованих документами, існує можливість відкрити для редагування не тільки саму операцію, але і документ, що сформував цю операцію.

В системі 1С:Підприємство існують 2 системних журнали. Повний журнал дозволяє працювати з усіма документами будь-яких видів, що існують у системі (у межах призначених користувачу прав доступу). Його зовнішній вигляд задається системою і не може бути змінений.

Журнал Інші використовується для роботи з документами, для яких у процесі опису конфігурації не указаний конкретний журнал. Його зовнішній вигляд також задається системою і не може бути змінений.

Введення залишків

Введення залишків виконується елементарними проводками у режимі Документи ? Операція. Дата проводки встановлюється на кінець періоду (місяця, кварталу), який передує робочому. У проводках використовується допоміжний рахунок «00» по кредиту для активних рахунків, по дебету для пасивних рахунків.

Робочий період або період введення залишків встановлюється за допомогою режиму "Керування бухгалтерськими підсумками", призначеного для керування системою бухгалтерських підсумків 1С:Бухгалтерії.

Для виклику даного режиму варто вибрати пункт "Керування бухгалтерськими підсумками" з меню "Операції" головного меню програми. У конфігурації можуть бути визначені також інші пункти меню і кнопки панелей інструментів для виклику даного режиму:

<Розрахунок установлений по >

Поточна установка розрахунку підсумків. Вона показує, до якого кварталу (включно) підтримуються в даний момент бухгалтерські підсумки.

<Установити розрахунок по >

Період, що буде встановлений як нову границю підтримки підсумків при натисканні кнопки <Установити розрахунок.

<Повне перерахування підсумків >

Перерахування всіх бухгалтерських підсумків з найбільш ранніх операцій (по даті) і до встановленого в даному режимі кварталу – границі підтримки підсумків.

Завдання до лабораторної роботи

Використовуючи дані таблиці 1 ввести початкові залишки по рахункам. По введеним даним сформувати оборотно-сальдову відомість. Ввести дані з таблиці 2. Проконтролювати правильність вводу залишків та поточних господарських операцій використовуючи звіти. У таблиці 3 наведено стан оборотно-сальдової відомості у разі правильного і повного вводу даних таблиць 1, 2.

Таблиця 1 - Баланс підприємства на 01.01.2001

Рахунок Сума
104 120000
201 65775
301 25
311 94900
652 3200
661 5000
441 132000
40 139000
43 1500
Разом 561400

 

Таблиця 2 - Журнал господарських операцій за 01.2001р.

 

пп

Найменування операцій Рахунки Сума
Дт
1 По прибутковому касовому ордеру №10 від 03.01.2001 надійшло в касу з розрахункового рахунка 5000
2 По видатковому касовому ордеру №96 від 05.01.2001 виплачена заробітна плата 4000
3 По видатковому касовому ордеру N97 від 05.01.2001 видано в підзвіт. 70
4 По чекові №15 від 15.01.2001 на господарські нестатки закуплені матеріали з підзвітних сум. 50
5 За платіжною вимогою №114 від 20.01.2001 закуплені матеріали, рахунок постачальника не оплачений. 1000
6 По платіжному дорученню №120 від 21.01.2001 з розрахункового рахунка оплачений рахунок постачальника 1000
7 По платіжному дорученню №121 від 23.01.2001 перераховані внесок по соціальному страхуванню 1500
Сума(обіг) 12620

Таблиця 3 - Оборотно-сальдова відомість

Рахунок Сальдо початкове Обіг Сальдо конечне
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
104 120 000 120 000
201 65 775 1 050 66 825
301 25 5000 4 070 955
311 94 900 7 500 87 400
372 70 50 20
40 139 000 139 000
43 1 5000 1 500
441 132 000 132 000
631 1000 1000
652 3 200 1500 1 700
661 5 000 4 000 1000
280 700 280 700 12 620 12 620 275 200 275 200

 

Питання для самоперевірки

1. Призначення журналів в програмі 1С:Підприємство.

2. Основні журнали в програмі 1С:Підприємство, їх відмінності та особливості застосування.

3. Порядок вводу первісних залишків в програму 1С:Підприємство.

4. Способи контролю правильності вводу первісних залишків.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру