вход Вход РегистрацияОскільки ІС, так само як і електроні лампи або транзистори, являють собою конструктивно одне ціле, виконують певну функцію і повинні задовольняти певні вимоги при випробуваннях, постачанні та експлуатації то вони відносяться до розряду електронних приладів (ЕП). Однак в порівнянні з діодами, транзисторами і т.п. ІС є якісно новим типом приладу.

Перше – головна особливість як ЕП полягає в тому, що вона самостійно виконує закінчену, часто дуже складну функцію, тоді як елементарні (дискретні) ЕП виконують аналогічну функцію тільки в ансамблі з іншими компонентами.

Другою важливою особливістю ІС є те, що підвищення функціональної складності цього приладу в порівнянні з дискретними не супроводжується погіршенням якого-небудь із основних показників (надійність, вартість і т.п.) Більше того, всі ці показники покращуються.

Третя особливість ІС заключається в перевазі активних елементів над пасивними – принцип, діаметрально протилежний тому, який притаманний дискретній транзисторній техніці. В останній активні елементи особливо транзистори, найбільш дорогі, і тому оптимізація схеми при інших умовах досягається шляхом зменшення кількості активних компонентів. В ІС задається вартість не елемента, а кристала, тому доцільно домішувати на кристалі якомога більше елементів з мінімальною площею. Мінімальну площу мають активні елементи – транзистори, діоди, а максимальну – пасивні.

Четверта особливість ІС пов’язана з тим, що суміжні елементи знаходяться один від одного на відстані 50-100 мкм. На таких малих відстанях різниця електрофізичних властивостей матеріалу малоймовірна, а відтак, малоймовірним є значний розкид параметрів у суміжних елементів. Параметри суміжних елементів взаємопов’язані – корельовані.

Случайные новости

5 КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

Если в технической документации указано требуемое значение показателя надежности типа или , то при разработке контрольной процедуры стремятся обеспечить приемку изделия с уровнем надежности и браковку изделий с уровнем надежности . На рис 5.1. показана зависимость вероятности приемки изделия L от его надежности , называемая оперативной характеристикой плана (ОХП).

Рисунок 5.1 – Вероятность приемки изделия

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру