вход Вход РегистрацияАналогові інтегральні мікросхеми (АІМ) універсальні і багатофункціональні. До таких схем належать операційні підсилювачі, інтегральні стабілізатори, компоратори та інші схеми, які складаються з базових схемотехнічних елементів, наприклад, елементарних підсилювальних каскадів, диференційних підсилювачів, каскадів зсуву потенціальних рівнів, генераторів стабільного струму, опорних елементів, кінцевих підсилювачів каскадів. Ці елементарні схеми широко використовуються як при проектуванні відомих, так і при створенні нових лінійних ІМС. АІМ, особливо операційним підсилювачем, властива функціональна перенасиченість за більшістю параметрів. При розробці напівпровідникових АІС велика увага приділяється підвищенню технологічності мікросхем, тобто зменшенню кількості технологічних операцій. Це досягається використанням транзисторних структур не тільки як елементів підсилення, а також для виконання функцій пасивних елементів, наприклад, як резисторів, конденсаторів і т.д.

Зв’язок між окремими каскадами в АІС звичайно безпосередній. При цьому є проблема узгодження як окремих каскадів у складі мікросхем, так і окремих каскадів між собою. Для такого узгодження необхідно, щоб потенціали вхідної та вихідної напруг були близькими до потенціалу загальної клеми джерела живлення. Цього досягають, застосовуючи каскади зсуву потенціального рівня.

Однокаскадні підсилювачі в інтегральному виконанні являють собою монолітну схему, яка містить в собі всі необхідні елементи (транзистори, діоди, резистори та інше) в інтегральному виконанні і підсилює електричні сигнали без вмикання додаткових елементів. Такі підсилювачі подібні до багатоцільових пристроїв, оскільки, змінюючи в них комутацію зовнішніх виводів, а також способи під’єднання джерела сигналів і навантаження, можна одержати підсилювачі з різними характеристиками. В окремих випадках інтегральні підсилювачі при розробці конкретних вузлів доповнюють навісними елементами.

Наведений приклад ілюструє принципово новий підхід проектування радіоелектронної апаратури з застосуванням ІС. В даному випадку нові вузли та блоки створюються шляхом компоновки готових функціональних вузлів. Таким чином реалізується функціонально-вузловий метод проектування. Параметри конкретної апаратури досягаються відповідним вмиканням виводів інтегральної схеми та розрахунком навісних елементів.

Такий самий підхід зберігається при використанні більш складних АІС, до яких відносяться диференційні каскади підсилення та операційні підсилювачі (ОП).

Диференційні підсилювачі (ДП) відносяться до балансних (мостових) схем підсилювачів постійного струму. Вони мають два симетричні входи і два симетричні виходи. Якість ДП в основному визначається ідентичністю параметрів пари транзисторів. Використовуючи стандартні схеми ДП, що випускаються промисловістю, створюють різноманітні функціональні вузли (генератори гармонічних коливань, формувачі імпульсних сигналів і т.д.).

Случайные новости

20.2. Главная цель и задачи метрологического обеспечения

Основными задачами метрологического обеспечения есть:

 • повышение качества продукции, эффективности управления производством и уровня автоматизации производственных процессов;
 • обеспечение взаимозаменяемости деталей, узлов и агрегатов, создание необходимых условий для кооперирования производства и развития специализации;
 • повышение эффективности научно-исследовательских экспериментально-конструкторских работ и испытаний;
 • обеспечение достоверности учета и повышение эффективности- материальных ценностей и энергетических ресурсов;
 • повышение уровня автоматизации управления транспортом и безопасности его движения;
 • обеспечение высокого качества и надежности связи.
  Госстандарт Украины согласно Закону Украины

" О метрологии и метрологической деятельности", проводит техническую политику по обеспечению единства измерений путем реализации таких основных мер:

 • организаций и проведения фундаментальных исследований в области метрологии;
 • организация эталонной базы Украины;
 • координация деятельности метрологической службы;
 • определение общих метрологических требований к средствам измерительной техники и методов измерения;
 • организация и проведения государственного метрологического
  контроля и надзора;
 • участие в деятельности международных метрологических организаций;
 • организация обучения и подготовки кадров из метрологии, стандартизации и сертификации, и т.п.
© 2019
 • Сайт "Литературка"
 • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру