вход Вход РегистрацияЕсли ротор асинхронной машины будет оборачивать моментом М с частотой n2 в одном направлении с магнитным полем, но с большей чем последнее частотой ( n2 > n1 ), то такая машина перейдет в т.з. генераторный режим работы. При этом часть механической мощности, которая поступает на вал машины превращается в активную электрическую мощность P2, которая отдается в сеть, а сдача – в потери. Кроме этого, из сети, как и в режиме двигателя, будет потребляться реактивная электрическая мощность, необходимая для создания магнитного поля, потому что сам асинхронный генератор такой мощности не создает.

Так как ротор оборачивается быстрее от магнитного поля, то скольжение машины в этом режиме будет отрицательным и будет меняться от 0 до - ¥. Изменение знака скольжения приводит к изменению направления ЕРС в обмотке ротора (ведь, ротор теперь опережает поле и пересекается с ним по другому ) и электромагнитного момента, который становится тормозным и противодействует момента приводного двигателя Мем (рис. 1.9.а).

 

 

Рис. 1.9. Генераторный режим работы асинхронной машины (а) и ее механические характеристики (б).

Из механических характеристик (рис. 1.9.б) видно, что введение активных сопротивлений к кругу фазного ротора при определенном значении тормозного момента на вале машины, например, , приводит к увеличению скорости ω. Наименьшая скорость отвечает естественный механической характеристике, при которой величина активных сопротивлений в коле ротора .

 

Случайные новости

Лабораторна робота №3

Тема: Облік операцій з грошовими коштами на розрахунковому рахунку.

Мета роботи – навчитися документально оформлювати в програмі 1С:Підприємство операції, пов’язані з рухом грошових коштів на розрахунковому рахунку. Навчитися формувати банківську виписку різними засобами. Формувати необхідні звіти: журнал-ордер, головну книгу та інші.

Теоретична частина

Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку в програмі 1С:Підприємство ведеться на рахунку 31 "Рахунки в банках", який призначений для обліку наявності і руху коштів, що знаходяться на рахунках у банку і можуть бути використані для поточних операцій.

Для збереження коштів і здійснення усіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій юридичним особам - банки відкривають рахунки. На розрахунковому рахунку акумулюються вільні грошові кошти організації: виторг за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги, авансові платежі, касовий виторг.

З розрахункового рахунка банк видає готівку на виплату заробітної плати, оплачує рахунки постачальників організації, здійснює платежі в бюджет, у Пенсійний фонд, у Фонд соціального страхування й інші організації.

Прийом і видачу грошей, а також безготівкові перерахування банк робить по розрахунково-грошових документах у встановленій формі. Робота з банком може вестися в програмі1C:Бухгалтерія 7.7 для України наступними документами меню Документи\Банк\:

1. Платіжне доручення - це доручення організації своєму банкові про перерахування відповідної суми зі свого розрахункового рахунка на рахунок

одержувача;

2. Платіжна вимога - це розрахунковий документ, що видає організація банкові на безперечне списання (стягнення) засобів з контрагента. Якщо відключено прапорець з акцептом, тоді в поле Призначення платежу потрібно, наприклад, додати текст = За реалізовані ОЗ згідно договору № ДГ-0000004 від 01.03.01. (Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки на Україні, при списанні засобів без акцепту платника, необхідно дати посилання на законодавчий акт або на акт ненормативного характеру, на підставі якого здійснюється стягнення, зі вказівкою дати і номера);

3. Платіжне вимога-доручення - це розрахунковий документ, що складається з двох частин. Верхня частина містить вимогу постачальника до покупця оплатити вартість, поставленої йому продукції (послуг). Нижня частина - являє собою доручення платника своєму банкові на перерахування з його розрахункового рахунка суми, зазначеної в графі до оплати.

4. Банківська виписка - це документ для відображення операцій, пов’язаних із рухом грошових коштів по розрахункових рахунках у гривнях і у валюті;

5. Заява на акредитив - це спеціальна форма безготівкових грошових розрахунків між організаціями, коли для здійснення платежів завчасно бронюються грошові кошти платника на рахунку в банку емітенті або виконуючому банку;

6. Інкасове доручення - це розрахунковий документ, що видає ваша організація банкові на безперечне списання (стягнення) коштів з контрагента (аналогічно форми платіжної вимоги). Але в цьому документі відсутні реквізити з акцептом і Термін для акцепту.

Завдання до лабораторної роботи

В січні 2001 року на підприємстві були здійснені такі операції

№пп Найменування господарських операцій, документів Коресп. рахунки Сума,

 

грн.

Дт Кт
1 Виписка банку від 04.01.2001р.

 

- Сплачено ОАТ “Алан” за товар

- Отримана готівка для видачі заробітної плати

- Надійшов короткостроковий кредит банку

- Надійшла передоплата за готову продукцію

 

6000.00

2000.00

7000.00

2800.00

2 Виписка банку від 08.01.2001 р.

 

- Рішення арбітражного суду від 12.12.2000р.

Сплачено штраф по прибутковому податку

- Надійшли гроші за оренду приміщення

 

 

200.00

400.00

3 Платіжне доручення №15 від 15.01.2001 р.

 

- Перераховані збори в пенсійний фонд

- Перераховані збори на соціальне страхування

- Перераховані збори на соціальний захист на випадок безробіття

 

300.00

150.00

75.00

 

Ввести інформацію по операціям в програму 1С:Підприємство. Вивести на екран ПЕОМ для перегляду платіжне доручення, банківську виписку, журнал-ордер з рахунку “Банк” за січень 2001р., головну книгу з рахунку “Банк” інші звіти.

Питання для самоперевірки

1. Призначення документу платіжне доручення та порядок його формування в програмі 1С:Підприємство.

2. Призначення документу банківська виписка.

3. Способи формування банківської виписки в програмі.

4. Призначення довідника “Рахунки нашої фірми” та порядок його заповнення.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру