вход Вход РегистрацияЧервяк. Расстояние между соответствующими боковыми сторонами двух сопредельных профилей, вымеренная вдоль оси червяка (рис.13.2), называется осевим шагом px. Такая же расстояние между профилями одного и того же витка называется ходом винтовой линии витка pz:

Модуль для червяка есть осевым, для колеса – круговым.

Поскольку червячные колеса нарезают червячными фрезами, которые являются аналогами червяка, для унификации резального инструмента введено понятия коэффициент адиаметра червяка , где - делительный диаметр червяка. Рекомендуется выбирать , где - число зубцов червячного колеса.

Рис. 13.3. Параметры червяка

 

Размеры элементов витков червяка при мм определяют параметры начального контура червяка за ГОСТ 19036-81:

угол профиля ;

коэффициенты

высоты головки

радиального зазора

высоты ножки

толщины витка

 

Размеры червяка (рис.13.3) определяют за формулами:

высота головки

высота ножки

расчетная толщина вьющаяся

диаметры

делительный (13.2)

вершин (13.3)

впадин (13.4)

Делительный угол подйома витка червяка устанавливаем путем развертки витка на плоскость (рис.13.3,а). Поэтому можно записать

(13.5)

червячное колесо (рис.13.4). Размеры зубцов и венца задаются в среднем перерезе, который проходит через ось червяка перпендикулярно к оси червячного колеса. Тому модуль колеса , а угол наклона зубцов

Рис. 13.4. Параметры червячного колеса

При условии неподрезания зубцов колеса .

Размер венца:

диаметры (13.6)

(13.7)

ширина венца и самый большой диаметр червячного колеса при кутьи обхвата червяка определяют за формулами, приведенными в табл.13.1

Таблица 13.1. Самый большой диаметр и ширина венца червячного колеса

Число витков z1 dam2 b2
1 da2+2m 0,75 da1
2 da2+1,5m
4 da2+m 0,67 da1

 

Червячная передача.

Для червячной передачи без смещения межосевое расстояние

Чтобы вписать червячную передачу в заданное или стандартное межосевое расстояние, она изготовляются со смещением. Нарезание червячных колес со смещением и без него используют один и тот же инструмент – червячные фрезы. Поэтому червяк (аналог инструмента) нарезают без смещения.

Для заданного межосевого расстояния аw коэффициент смещения

(13.9)

соответственно межосевое расстояние передачи со смещением

(13.10)

диаметр колеса

(13.11)

(13.12)

По условию неподрезания зубцов колеса коэффициент смещения .

 

Случайные новости

1.2. Основні терміни і напрямки розвитку

Мікроелектроніка – галузь електроніки, яка охоплює проблеми і задачі розробки, конструювання, виготовлення і застосування мікроелектронних виробів. Мікроелектронними називаються вироби з високим ступенем мініатюризації.

ІМС, або ІС – мікроелектронний виріб з високою щільністю пакування електрично з’єднаних елементів або елементів і компонентів, який виконує певну функцію перетворення і обробки електричних сигналів і з точки зору конструктивно-технологічних і експлуатаційних вимог розглядається як одне ціле. Елемент ІМС – частина ІМС (наприклад транзистор, діод, конденсатор), яка не відокремлена від кристала або основи не може розглядатись як самостійний виріб. Компонент, який є частиною ІМС і який реалізує функцію якого-небудь електрорадіоелемента, можна виділити як самостійний виріб (наприклад, мініатюрний резистор у гібридній ІС).

Розвиток мікроелектроніки в даний час йде в трьох напрямах (рис. 1): створення мікромодульних схем; створення інтегральних схем; створення функціональних пристроїв. Основою розвитку мікромодульних схем є розробка мікромініатюрних дискретних (окремих) пасивних і активних елементів високої надійності з мінімально можливою споживанням потужності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Основні напрямки мікроелектроніки

 

Інтегральна схема є сукупністю різних елементів, виконаних в єдиному технологічному циклі на поверхні або в об'ємі певного матеріалу. Така схема може мати ті ж функції, що і аналогічна електронна схема на дискретних елементах.

Найбільш перспективним напрямом в мікроелектроніці є створення функціональних електронних пристроїв. Ці пристрої виконують певні функції цілої схеми (наприклад, випрямляча, підсилювача і ін.). Принцип роботи функціональних пристроїв оснований на використанні атомних і молекулярних властивостей твердого тіла.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру