вход Вход Регистрация 

При вивченні курсу Теоретичної механіки студенти освоюють матеріал, що згодом широко застосовується для розрахунку конструкцій. Неправильний розрахунок самої незначної на перший погляд деталі може викликати дуже важкі наслідки і привести до руйнування конструкції в цілому.

Дійсна методична вказівка ставить своєю метою озброїти майбутніх фахівців знаннями і прищепити навички самостійної роботи з освоєння дисципліни Теоретична механіка. Тому рішенню задач і виконанню контрольних завдань по розділі Статика, пропонованих даним навчальним посібником, повинне передувати ретельне вивчення теоретичної частини курсу. Тільки глибокі знання теорії дають можливість вирішувати будь-які практичні задачі у всім їхньому різноманітті.

Для цього в першому розділі даної методичної вказівки містяться короткі теоретичні зведення, що студенту необхідно засвоїти перш, ніж перейти до виконання розрахунково-графічного завданння по дослідженню й аналізу плоскої системи сил. У наступних розділах представляється порядок рішення завдання, і приводяться приклади їйого виконання. І, нарешті, дається перелік контрольних питань, на які студент повинний бути готовим відповісти при захисті виконаних робіт.

У розрахунково-графічних завданнях по статиці студентам пропонується виконати дослідження й аналіз довільної плоскої системи сил, а також аналітичний і графічний розрахунки ферм.

 

Індивідуальні завдання у виді загальних креслень і схем, номера креслень і варіантів вихідних даних указуються викладачем.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру