вход Вход РегистрацияЯк уже відзначалося у вступі, у статиці твердого тіла розглядаються властивості сил, прикладених до тіла. Отже, одним з основних є поняття сили.

Силою в механіку називають величину, що є мірою механічної взаємодії матеріальних тіл. Сила зображується вектором і визначається трьома елементами: числовим значенням, чи модулем, точкою прикладення і напрямком дії.

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 3.1.1

 

Точка А прикладення сили і її напрямок В визначають лінію дії сили представлену на малюнку прямою LМ. Важливо стежити за позначенням сили. Силу як величину векторну позначають якою-небудь буквою зі знаком вектора, наприклад .

Для вираження числового значення сили чи її модуля використовується знак модуля від вектора, тобто , чи та ж буква але без знака вектора, тобто .

За одиницю сили в Міжнародній системі одиниць СИ приймають ньютона (Н), а в технічній системі одиниць МКГСС – кілограм-силу (кгс). Ці одиниці зв'язані співвідношеннями: 1 кгс » 9,81 Н; 1 Н » 0,102 кгс.

Застосовуються і більш великі одиниці виміру сил, зокрема, 1 МН = Н (меганьютон), 1 кН = Н (кілоньютон), 1 тс= кгс (тонна-сила) і так далі.

Системою сил називають сукупність декількох сил, що діють на тіло.

Системою сил, еквівалентної нулю (чи рівноважною системою сил), називають таку систему сил, що залишає в стані спокою чи в рівновазі матеріальну точку, на яку вона діє.

Еквівалентними системами сил називаються такі системи сил, якщо, не порушуючи стану тіла, вони можуть бути перетворені одна в іншу.

 
 


Рівнодіючою силою називають силу , еквівалентну заданій системі сил . Умова її еквівалентності виражається у вигляді:

 

 

Рівнодіюча двох сил, прикладених до тіла в одній точці, дорівнює векторній сумі цих сил і прикладена в тій же точці, чи, іншими словами, вона дорівнює діагоналі паралелограма, побудованого на цих силах як на сторонах. Дії складання цих сил виконуються за правилами векторної алгебри і називаються векторним складанням. Математично сформульоване можна записати так:

 

Якщо сили і спрямовані по одній прямій в одну чи протилежні сторони, тоді векторне складання переходить в алгебраїчне складання.

 

 

       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мадюнок 3.1.2

 

 

Силою заданої системи, що врівноважує, вважається така сила, додавання якої до заданої дає нову систему, еквівалентну нулю.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру