вход Вход РегистрацияПроекцією сили на вісь називається скалярна величина, чисельно рівна добутку модуля сили на косинус кута між напрямком сили і позитивним напрямком осі.

Проекція сили на вісь позначається тією же буквою, що і проектований вектор сили, але без знака вектора, а з індексом унизу, що вказує назву осі, на яку вектор сили проектується. Наприклад: . Якщо розглядати сили, що лежать в одній площині, то взявши дві взаємно перпендикулярні осі x і цій площині, кожну силу можна розкласти на складові сили і , спрямовані паралельно цим вісям.

У цьому випадку чи

,

де: - проекції сили на осі х та у , а - одиничні вектори-орти цих осей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 3.2.1

 

Модуль і напрямок сили визначається по проекціях:

; .

Перехід до проекцій відбувається по формулах:

,

де кут , як відомо являє собою кут між напрямком сили й осі х, проведеної через точку прикладення сили. Цей кут відраховується від осі по напрямку руху годинної стрілки, чи проти, щоб його величина не прибільшувала при будь-якому напрямку сили.

Через те, що косинус кута змінюється від –1 до +1, проекція сили на вісь може бути величиною позитивною, негативною чи дорівнювати нулю.

На малюнках представлені можливі випадки визначення проекції сили на вісь.

 

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру