вход Вход РегистрацияПарою сил називається система двох рівних по модулі, рівнобіжних і спрямованих у протилежні сторони сил .

 

 

Малюнок 3.5.1

 

Така система сил не має рівнодіючої, тому що , і ці сили не спрямовані по одній прямій.

Очевидно, що пара сил, не маючи рівнодіючої, не може бути урівноваженою системою. Вона є самостійною мірою взаємодії двох тіл, як і сила. Площина, що проходить через лінії дії сил пари, називається площиною дії пари сил, а найкоротша відстань d між лниями дії сил, що складають пару, називають плечем пари сил.

Пара сил прагне зробити обертання тіла, до якого вона прикладена і вводиться тоді, коли потрібно описати передачу ефекту обертання від одного тіла до іншого.

Кількісним заходом впливу пари сил на тверде тіло є момент пари сил, що дорівнює добутку модуля однієї із сил на її плече. Якщо усі пари діють в одній і тій же площині, то не потрібно задавати положення площини дії пари сил і момент можна визначити як скаляр:

Момент пари сил вважається позитивним, якщо пара прагне обертати тіло проти ходу годинної стрілки, і негативним – якщо по ходу годинної стрілки. На відміну від моменту сили момент пари сил ні з якою точкою площини не зв'язаний.

Розглянемо якими основними властивостями володіє пара сил:

1. Не змінюючи учиненої парою сил дій на тверде тіло, її можна перенести в будь-яку точку у площині дії пари.

2. У пари сил можна довільно змінювати модулі сил чи довжину плеча, залишаючи незмінним її момент.

3. Система пар сил, що лежать в одній площині, еквівалентна одній парі сил, що лежить у тій же площині та має момент, який дорівнює алгебраїчній сумі моментів розглянутих пар сил.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру