вход Вход РегистрацияТверде тіло на плоскості має три міри свободи. Щоб закріпити тіло на плоскості треба позбавити його цих трьох мир свободи шляхом накладання зв’язків. Треба закріпити тіло такою кількістю зв’язків, щоб лишити тіло трьох мір свободи, тобто зробити його нерухомим. Розглянемо способи, за допомогою яких можливо це зробити.

1.Через те що тверде закладення позбавляє тіло зразу трьох мір свободи, то одного такого закладення достатньо для закріплення тіла на площині.

Малюнок 3.7.1

 

 

2.Шарнірно нерухома опора позбавляє тіла двох вимірів свободи, тому якщо додати ще шарнірно рухому опору, яка позбавляє тіло одного виміру свободи, то взагалі тіло буде позбавлено трьох мір свободи.

Малюнок 3.7.2

Але при такому способі закріплення застосовуються додаткові умови по розташуванню опор: реакція шарнірно рухомої опори не повинна проходити через центр шарнірно нерухомої опори. Якщо така умова не буде виконана, така механічна система буде дуже небезпечною та носить назву миттєво змінною. Пояснимо на прикладі, чому в такому разі система буде небезпечною. За рахунок технологічних умов при монтажі а також за рахунок люфтів в шарнірах при навантаженні тіла реакція у шарнірно рухомій опорі змінить напрямок на невеликий кут,наприклад:

 

 

Малюнок 3.7.3

 

Визначимо реакцію . Складемо одне рівняння рівноваги:

З рівняння рівноваги визначимо реакцію при Н :

Н

 

Як видно з розрахунків реакція майже у 86 разів перевищує зовнішню силу. Небезпечність миттєво змінних систем полягає в тому, що при незначних зовнішніх навантаженнях реакції можуть бути набагато більше.

3.Одна шарнірно нерухома опора позбавляє тіло одного виміру свободи, а три таких опори позбавлять трьох вимірів свободи, але на розташування таких опор теж запроваджуються додаткові умови. Реакції шарнірно рухомих опор не повинні перетинатись в однієї точці, інакше система буде миттєво змінною та буде небезпечною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 3.7.4

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру